Skip to main content

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Разград

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Исперих Исперих гр. Исперих - 32874 землището
с. Белинци - 03472 землището
с. Бърдоква - 07452 землището
с. Вазово - 10015 землището
с. Голям Поровец - 15953 землището
с. Делчево - 20609 землището
с. Драгомъж - 24921 землището
с. Духовец - 24150 землището
с. Йонково - 34103 землището
с. Китанчево - 37010 землището
с. Конево - 38296 землището
с. Къпиновци - 40899 землището
с. Лудогорци - 24116 землището
с. Лъвино - 44358 землището
с. Малък Поровец - 46913 землището
с. Печеница - 56232 землището
с. Подайва - 56945 землището
с. Райнино - 61875 землището
с. Свещари - 65650 землището
с. Средоселци - 68552 землището
с. Старо селище - 69047 землището
с. Тодорово - 72578 землището
с. Яким Груево - 87285 землището
Самуил с. Самуил - 65276  землището
с. Богданци - 04666 землището
с. Богомилци - 04741 землището
с. Владимировци - 11449 землището
с. Голяма  вода - 15669   землището
с. Голям извор -  15761   землището
с. Желязковец -   29218   землището
с. Здравец - 30630 землището
с. Кара Михал - 36333 землището
с. Кривица - 39815 землището
с. Ножарово - 52341 землището
с. Пчелина - 58877 землището
с. Хума - 77517   землището
с. Хърсово - 77579 землището
Кубрат Завет гр. Завет - 30065 неурб. територия
с. Брестовене - 06481     неурб. територия
с. Веселец - 10714     неурб. територия
с. Иван Шишманово - 32192 неурб. територия
с. Острово - 54417 неурб. територия
с. Прелез - 58147 неурб. територия
с. Сушево - 70384 неурб. територия
Кубрат гр. Кубрат - 40422 землището
с. Беловец - 03575     неурб. територия
с. Бисерци - 04131     неурб. територия
с. Божурово - 05058     неурб. територия
с. Горичево - 16105     неурб. територия
с. Задруга - 30212     неурб. територия
с. Звънарци - 30541     неурб. територия
с. Каменово - 35897 землището
с. Медовене - 47617     неурб. територия
с. Мъдрево - 49518    неурб. територия
с. Равно - 61203 неурб. територия
с. Савин - 65022 неурб. територия
с. Севар - 65886 неурб. територия
с. Сеслав - 66295 неурб. територия
с. Тертер - 72337 неурб. територия
с. Точилари - 72895 неурб. територия
с. Юпер - 86091 неурб. територия
Разград Разград гр. Разград - 61710 землището 
с. Стражец - 70860
с. Балкански - 02467    неурб. територия
с. Благоево - 04296    неурб. територия
с. Гецово - 18589 землището
с. Дряновец - 23902 неурб. територия
с. Дянково - 24829 неурб. територия
с. Киченица - 37109 неурб. територия
с. Липник - 43760    неурб. територия
с. Мортагоново - 49093 неурб. територия
с. Недоклан - 51353 неурб. територия
с. Осенец - 54105 неурб. територия
с.Островче - 54420    неурб. територия
с. Побит камък - 56890 неурб. територия
с. Пороище - 59416 неурб. територия
с. Радинград - 61385 неурб. територия
с. Раковски - 62089 землището
с. Топчии - 72850    неурб. територия
с. Ушинци - 75246 неурб. територия
с. Черковна - 80724 неурб. територия
с. Ясеновец - 87624     неурб. територия
Цар Калоян гр. Цар Калоян - 77308 землището
с. Езерче - 27156 землището
с. Костанденец - 38830 землището
Лозница гр. Лозница - 44166 неурб. територия
с. Бели Лом - 24092 землището
с. Веселина - 10759 неурб. територия
с. Гороцвет - 17066 неурб. територия
с. Градина - 17498 неурб. територия
с. Каменар - 35715 неурб. територия
с. Крояч - 39949 неурб. територия
с. Ловско - 44937 неурб. територия
с. Манастирско - 47038 неурб. територия
с. Манастирци - 47041 неурб. територия
с. Сейдол - 65992 неурб. територия
с. Синя вода - 66593 неурб. територия
с. Студенец - 70069 неурб. територия
с. Трапище - 73002 неурб. територия
с. Тръбач - 73262 неурб. територия
с. Чудомир - 81619 неурб. територия

slogan bg