Skip to main content

ИНЖ. ЕМИЛ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2614
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. „Красна поляна” ІІ част, бл. 35, вх. Б, ап. 35
Телефон
0878 188 431
Email
emil_simeonov@abv.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg