Skip to main content

График за геодезическите измервания по създаване на КККР за урбанизираните територии На гр.Шивачево, с.Близнец, с.Боров дол, с.Бяла паланка, с.Жълт Бряг, с.Оризари, с.Сборище, с.Сърцево и с.Червенаково, общ.Твърдица

Прикачени документи - обява
График (930.63 KB)
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

slogan bg