Skip to main content

В ДВ, бр. 96 от 17.11.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-26 от 30.10.2023 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 96 от 17.11.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-26 от 30.10.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 18.12.2023 г., вкл.)
 

slogan bg