Skip to main content

"МАРИН ЦВЕТКОВ - ГЕОКАД" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2442
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЕТРИЧ
Адрес
с. Първомай, област Благоевград, ул. „Вардар” № 1
Телефон
0888 54 55 18
Email
mizmarin@abv.bg

slogan bg