Skip to main content

Меморандум за разбирателство

В резултат от установени добри контакти между Агенцията по геодезия, картография и кадастър на Република България и Министерството на поземлените, транспортните и морските работи на Република Корея и със значителното съдействие на посолството на Република Корея, на 27 –29 август т.г. в гр. Сеул беше подписан Меморандум за разбирателство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерство на поземлените, транспортните и морските работи на Република Корея. Меморандумът е подписан от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Калин Рогачев и от изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър г-н Цветен Боев.


Въз основа на Меморандума ще бъде установено сътрудничество между двете страни в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
Водещи и отговорни институции за реализирането на този Меморандум са Агенцията по геодезия, картография и кадастър като представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Националния институт за географска информация и Корейската кадастрална корпорация като представители на Министерството на поземлените, транспортните и  морските работи на Република Корея.


Предвижда се сътрудничеството между двете страни да се развива чрез обмен на експерти и техническа информация, изпълнение на съвместни проекти и изследвания, предоставяне на технически и технологични решения, провеждане на обучение и съвместни симпозиуми, както и всякакви други форми на сътрудничество.

 

 

slogan bg