Skip to main content

От 19.09.2022г. до 04.10.2022г. ИРМ ГР. ТРОЯН няма да работи.

СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  - ЛОВЕЧ

От 19.09.2022г. до 04.10.2022г. ИРМ ГР. ТРОЯН няма да работи.

За подаване на документи може да се обръщате към гр. Ловеч п.к. 5500 бул.”България” № 3, ет. IV, тел. 068/601 677 

или по електронен път www.kais.cadastre.bg

Ha 23.09.2022г. и  30.09.2022г. от 10.00 до 17.00ч. ще се получават само готови заявления
 

slogan bg