Skip to main content

В ДВ, бр. 70 от 30.08.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 70 от 30.08.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-22 от 11.07.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Братово, гр. Бургас, община Бургас, с. Дебелт, община Средец, с. Полски извор, с. Тръстиково, община Камено, област Бургас.
Заповед № КД-14-24 от 20.07.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Белотинци, с. Липен, с. Смоляновци, община Монтана, с. Драганица, с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.
Заповед № КД-14-26 от 28.07.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бранковци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане, с. Праужда, община Белоградчик, област Видин.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 29.09.2022 г., вкл.)
 
 

slogan bg