Skip to main content

КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
161
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
р-н „Младост”, ул. „Самоковско шосе” № 2Л, ТЦ Боила, офис 48
Телефон
0888 414 406
Email
kamodex@abv.bg
Fax
02/ 917 56 61

slogan bg