Skip to main content

КАДАСТЪР- МОНТ ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
1567
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
МОНТАНА
Адрес
ул. "Извора" № 19
Телефон
09629329
Email
kadastar_mont@abv.bg

slogan bg