Skip to main content

ГЕО ПЛЮС ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2310
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. „Павлово”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 215, партер офис 6
Телефон
02/4913203; 0885 956312; 0899 64 12 75
Email
ikaltchev@geoplus-bg.com
Fax
02/4913206

slogan bg