Skip to main content

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград

slogan bg