Skip to main content

ТОТАЛ - 2000 ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
430
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ДОБРИЧ
Адрес
бул. "Добруджа" №28, стая 404
Телефон
058/604201
Email
total2000@mail.bg
Fax
058/604201

slogan bg