Skip to main content

КОХАБ ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
1917
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ГУРКОВО
Адрес
ул. "Първи май" №18
Телефон
897983200
Email
polaris_gps@abv.bg

slogan bg