Skip to main content

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 36 от 14.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 36 от 14.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-15 от 18.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Златар, с. Миланово, с. Мокреш и с. Суха река, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-16 от 20.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Драгановец, с. Преселец, с. Стража, с. Търновца, с. Копрец, с. Черковна, община Търговище, област Търговище.

   Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 2020 г.), заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg