Skip to main content

В ДВ, бр. 32 от 03.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 32 от 03.04.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-13 от 11.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Драгоево,
община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-14 от 17.03.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гелеменово,
с. Ивайло и с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик.

    Във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от отмяна на извънредното положение.

slogan bg