Skip to main content

ЦЕИС ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
197
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВРАЦА
Адрес
ул. "28-ми октомври" №15, ет. 6, ап.18-19
Телефон
092/62 14 48; 0888 80 11 19
Email
ceis@abv.bg

slogan bg