Skip to main content

Красимира Василева Еленчева-Каранейчева

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Главен специалист
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/251- 7.6.2018
ЕЖ- 153/ 7.5.2019
ЕЖ- 296/ 12.5.2020

slogan bg