"КАД-ПРОЕКТ" ЕООД

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Type: 
Юридическо лице
Партиден №: 
2163
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
08.11.2019
locality-kor: 
БЛАГОЕВГРАД
Мailing address - Address: 
ул. "14-ти полк", №2а, вх. А, ет. 5, ап. А2
Phone: 
0887 476713