Skip to main content

Антон Николов Младенов

Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Началник на отдел
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/151- 31.5.2018
ЕЖ- 131/ 7.5.2019
ЕЖ- 381/ 15.5.2020

slogan bg