Skip to main content

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди за откриване на производствокакто следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-47 от 18.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Вързулица, с. Иванча,
с. Климентово, с. Масларево и с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

 

Заповед № РД-16-48 от 18.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Ветрен, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец и с. Сребърна и община Силистра, област Силистра;

 

Заповед № РД-16-49 от 18.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Бърдоква, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Йонково и с. Малко Йонково, с. Конево, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Тодорово и
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград;

 

Заповед № РД-16-50 от 19.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Богомолско, с. Великовци и
с. Слънчовец, с. Вельово, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Изворово, с. Крушолак и
с. Калнище, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Равно село и с. Стройновци, с. Свободица, с. Стеврек и с. Чеканци, с. Таймище, с. Тиховец,
с. Халваджийско, община Антоново, област Търговище;

 

Заповед № РД-16-51 от 19.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Исперих, с. Къпиновци,
с. Лъвино, с. Печеница, с. Подайва и с. Средоселци, община Исперих, област Разград;

 

Заповед № РД-16-52 от 19.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново, и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, 
с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

 

Заповед № РД-16-53 от 19.12.2019 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Богданци, с. Богомилци,
с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община Самуил, област Разград.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

 

 

 

slogan bg