В ДВ, бр. 88 от 08.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ, бр. 88 от 08.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-28 от 18.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Равнец, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-16-27 от 17.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево и с. Пресока, с. Страшимир, с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян;

Заповед № РД-16-28 от 17.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-16-29 от 17.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин;

Заповед № РД-16-30 от 17.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бело поле и с. Роглец, с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци, с. Черно поле, община Ружинци, област Видин;

Заповед № РД-16-31 от 18.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец, с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен;

Заповед № РД-16-32 от 18.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом Черковна, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Пет кладенци, с. Стърмен, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-16-33 от 18.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава, с. Сланотрън, община Видин, област Видин;

Заповед № РД-16-34 от 18.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Батошево, с. Карамичевци и с. Кастел, с. Градище, с. Душево, с. Душевски колиби и с. Корията, с. Ряховците, с. Шумата и с. Енев рът, община Севлиево, област Габрово;

Заповед № РД-16-35 от 18.10.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бижовци, с. Войниците, с. Долни Томчевци, с. Кръстеняците, с. Недялковци, с. Околиите, с. Рачовци, с. Скорците, с. Стайновци и с. Тодореците; с. Енчовци, с. Бърдарите, с. Горни Маренци, с. Горни Радковци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци, с. Киселковци, с. Маруцековци, с. Носеите и с. Радино; гр. Плачковци, с. Горни Цоневци, с. Йововци, с. Ножерите и с. Сечен камък; с. Престой, с. Дървари, с. Милевци, с. Могилите, с. Ошаните, с. Ябълковци и с. Явор; с. Радевци, с. Брежниците, с. Донкино, с. Драгневци и с. Колю Ганев; с. Фъревци, с. Велково, с. Коевци, с. Миховци, с. Никачковци, с. Павлевци, с. Побък, с. Попгергевци, с. Стражата и с. Стръмци, община Трявна, област Габрово;

 

 

 

 

Заповед № РД-18-737 от 18.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смирненски, община Ветово, обл. Русе;

Заповед № РД-18-738 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Болярци, община Садово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-739 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-740 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-741 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Милево, община Садово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-742 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поповица, община Садово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-743 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив;

Заповед № КД-14-30 от 22.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Българово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № КД-14-31 от 22.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Червенци,  община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № КД-14-32 от 25.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Бургас (кв. Рудник и кв. Черно море), община Бургас, област Бургас;

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-28 от 18.10.2019 г., № КД-14-30 от 22.10.2019 г., № КД-14-31 от 22.10.2019 г. и № КД-14-32 от 25.10.2019 г.,  които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.12.2019 г., вкл.).