Skip to main content

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-262 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войново, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-263 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-264 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Господиново, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-265 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Давидово, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-266 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добруджанка, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-267 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зарник, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-268 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменци, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-269 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Краново, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-270 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив;

Заповед № РД-18-271 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Черноочене, община Черноочене, област Кърджали;

Заповед № РД-18-272 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Каблешково и с. Нови пазар, община Черноочене, област Кърджали;

Заповед № РД-18-273 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали;

Заповед № РД-18-274 от 02.05.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали;

Заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-276 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балкански, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-277 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Благоево, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-278 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряновец, община Разград, област Разград;

 

Заповед № РД-18-279 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Киченица, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-280 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дянково, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-281 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботево, община Хайредин, област Враца;

Заповед № РД-18-282 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-283 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попрусаново, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-284 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Посев, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-285 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светослав, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-286 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-287 от 08.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра;

Заповед № РД-18-288 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Липник, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-289 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мортагоново, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-290 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Недоклан, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-291 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осенец, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-292 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Островче, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-293 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Побит камък, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-294 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пороище, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-295 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радинград, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-296 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Топчии, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-297 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ушинци, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-298 от 09.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черковна, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-300 от 13.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-301 от 13.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-302 от 13.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-304 от 13.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № КД-14-17 от 13.05.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-17 от 13.05.2019 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.06.2019 г., вкл.).

 

 

slogan bg