В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-14-5 от 25.02.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-14-6 от 26.02.2019 г. –за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Беглеж, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-133 от 27.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас;

 Заповед № РД-18-134 от 7.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-135 от 7.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград.;

Заповед № РД-18-136 от 7.03.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трудовец, община Ботевград, област София.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-5 от 25.02.2019 г. и Заповед № КД-14-5 от 26.02.2019 г които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 30.04.2019 г., вкл.).