Skip to main content

ИНЖ. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
485
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Люлин", ул. "707", бл.709, вх.Г, ап.59
Email
barzoff@abv.bg

slogan bg