В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-27 от 21.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област Видин;

Заповед № РД-18-36 от 22.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчек, община Макреш, област Видин;

Заповед № РД-18-37 от 22.01.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Макреш, община Макреш, област Видин.

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.