В ДВ, бр. 8 от 25.01.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 8 от 25.01.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1945 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борци, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1946 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боян, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1947 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буйновица, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1948 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габрица, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1949 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венец, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1950 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сталийска махала, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1951 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Денница, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1952 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дренци, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1953 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1954 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1955 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозница, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1956 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подвис, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1957 от 11.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черница, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1958 от 12.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Страхилица, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1959 от 12.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черноглавци, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1960 от 12.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясенково, община Венец, област Шумен;

Заповед № РД-18-1961 от 13.12.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Боженците и с. Трапесковци, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-1962 от 13.12.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Донино и селата Ангелов и Балиновци, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-1963 от 13.12.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци и Черневци, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-1964 от 13.12.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци Тодорчета, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-1965 от 13.12.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Киевци, Дивеци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи и Янковци, община Габрово, област Габрово;

Заповед № РД-18-1966 от 18.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1967 от 18.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долина, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1968 от 18.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боденец, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1969 от 18.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1970 от 18.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Бешовица, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1971 от 18.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1974 от 19.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лиси връх, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1975 от 19.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лятно, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1976 от 19.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Наум, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1977 от 19.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сини вир, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1978 от 20.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Браничево, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1979 от 20.12.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен;

Заповед № РД-18-1980 от 20.12.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, община Златица, област София;

  Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.