В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1625 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Елисейна, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1626 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Зверино, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1627 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1628 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Игнатица, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1629 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1630 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Лютидол, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1631 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Оселна, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1632 2 от 19.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Очиндол, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1633 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1634 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1635 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1636 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1637 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за землището на гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1638 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борисово, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1639 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бояново, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1640 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1641 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жребино, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1642 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1643 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1644 от 20.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1645 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1646 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лалково, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1647 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Кирилово, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1648 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маломирово, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1649 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мелница, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1650 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчела, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1651 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раздел, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1652 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славейково, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1653 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стройно, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1654 от 25.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернозем, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1655 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1656 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливито, община Мъглиж, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1657 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрич, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-1658 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Байлово, община Горна Малина, област София;

Заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1662 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1663 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1664 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1665 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.