В ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № КД-14-5 от 24.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1538 от 29.8.2018 г. за одобряване на КККР за сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив;    

-      Заповед № РД-18-1539 от 31.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1540 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1541 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова надежда, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1542 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орлово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1543 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подкрепа, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1544 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Родопи, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1545 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболийски, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1546 от 3.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стойково, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1547 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1548 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Въгларово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1549 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големанци, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1550 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Войводино, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1551 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Динево, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1552 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Войводино, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1553 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Елена, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1554 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1555 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зорница, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1556 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Клокотница, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1557 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Книжовник, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1558 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козлец, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1559 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конуш, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1560 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Криво поле, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1561 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любеново, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1562 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малево, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1563 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастир, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1564 от 4.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маслиново, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1565 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брягово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1566 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войводово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1567 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тракиец, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1568 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Узунджово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1569 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Широка поляна, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1570 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбец, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1571 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Корен, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1572 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мандра, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1573 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николово, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1574 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Текето, община Хасково, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1575 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Априлово, община Горна Малина, област София;

-      Заповед № РД-18-1576 от 5.9.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осоица, община Горна Малина, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-5 от 24.8.2018 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.11.2018 г., вкл.).