Skip to main content

XXVI международен конгрес и Генерална асамблея на Международната федерация на геодезистите (FIG)

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър участва в XXVI международен конгрес и Генерална асамблея на Международната федерация на геодезистите (FIG), който се проведе от 6 до 11 май 2018г.  в Инстанбул, Република Турция.

В международната организация членуват представители на широк спектър професионалисти от глобалното семейство на геодезистите,  специалисти по кадастър, недвижими имоти, картография, геопространствени данни и др.

Програмата на конгреса включваше над 500 презентации в областта на геодезията, добрите практики и нови изследвания;   специализирани семинари (workshops), техническа изложба на геодезически технологии и множество придружаващи социални събития. Бяха проведени и пленарни сесии на комисиите към FIG, където се представиха нови технологии и тенденции за развитие в областта на използване на 3D скенери, безпилотни летателни апарати и автономни автомобили, както и технологии за подобряване на точността на кадастралната карта, комасацията и 3D кадастър.

Заседанията се проведоха в 10 технически комисии, но  най-важните за  този конгрес бяха Комисия 7 - кадастър и управление на земите; Комисията 3 - пространствена информация и мениджмънт и Комисията 5 - позициониране и измерване. Към техническите сесии бе организирана огромна изложба на технологии, където фирмите имаха възможност да представят най-новите си продукти.

По време на Генералната асамблея на FIG националните представители избраха нови Президент, Вицепрезидент и ръководители на комисии за следващия период -  2019-2022 г.

За президент на FIG бе избран проф. Рудолф Стайгер от университета в Бохум, Германия.

slogan bg