Skip to main content

ИНЖ. ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2433
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Дружба 1", бл.159, вх.Б, ап.612
Телефон
0897 98 32 02; 0883 34 14 47

slogan bg