Skip to main content

"СИЙ ГРАВИТИ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
3044
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к.Младост-3, бл.341, вх.1,ет.1, ап.1
Телефон
0885777332
Email
seagravity.ltd@gmail.com

slogan bg