ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-     Заповед № РД-18-256 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марково равнище, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-257 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камено поле, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-258 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кунино, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-259 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радовене, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-260 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средни рът, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-261 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стояновци, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-262 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Струпец, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-263 от 30.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хубавене, община Роман, област Враца;

-     Заповед № РД-18-264 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Длъгнево, община Димитровград, област Хасково;

-     Заповед № РД-18-265 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Големаните, община Велико Търново, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-266 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михайлово, община Стара Загора, област Стара Загора;

-     Заповед № РД-18-267 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бели пласт , община Кърджали, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-268 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плазище, община Джебел, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-269 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-270 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джелепско, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-271 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нановица, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-272 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свобода, община Момчилград, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-273 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-274 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-275 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доброво, община Бобошево, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-276 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слатино, община Бобошево, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-277 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скрино, община Бобошево, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-278 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сопово, община Бобошево, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-279 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Берсин, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-280 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горановци, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-281 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-282 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мазарачево, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-283 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Таваличево, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-284 от 31.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил;

-     Заповед № РД-18-285 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Свищов, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-286 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-287 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново;

-     Заповед № РД-18-288 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голобрад, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-289 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-290 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жълтуша, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-291 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Латинка, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-292 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любино, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-293 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Млечино, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-294 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падина, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-295 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Родопско, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-296 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Русалско, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-297 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Теменуга, община Ардино, област Кърджали;

-     Заповед № РД-18-298 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белотинци, община Монтана, област Монтана;

-     Заповед № РД-18-299 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габровница, община Монтана, област Монтана;

-     Заповед № РД-18-300 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана;

-     Заповед № РД-18-301 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Рикса, община Монтана, област Монтана;

-     Заповед № РД-18-302 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крапчене, община Монтана, област Монтана;

-     Заповед № РД-18-303 от 1.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студено буче, община Монтана, област Монтана;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.