В ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-668 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ярловци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-669 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бусинци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-670 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Милкьовци, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-671 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могила, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-672 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трънково, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-673 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бериево, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-674 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушево, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-675 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еленово, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-676 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мост, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-677 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Невестино, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-678 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Повет, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-679 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Резбарци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-680 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Врело, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-681 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балабаново, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-682 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколино, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-683 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долене, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-684 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-685 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габровци, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-686 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-687 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Райковци, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-688 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рътлина, община Омуртаг, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-689 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брош, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-690 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илиница, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-691 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушевска, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-692 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рани лист, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-693 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сватбаре, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-694 от 13.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чеганци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-695 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бракьовци, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-696 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Връдловци, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-697 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гинци, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-698 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голеш, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-699 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Губеш, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-700 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ропот, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-701 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Разбоище, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-702 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каленовци, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-703 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равна, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-704 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Солище, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-705 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стремово, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-706 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венчан, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-707 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Снежина, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-708 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тутраканци, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-709 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житница, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-710 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равна, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-711 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черковна, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-712 от 16.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.