Skip to main content

ИНЖ. МАРГАРИТА КОСТОВА СТОЙЧЕВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
53
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ул. "Самара" №20
Телефон
032/944557

slogan bg