Skip to main content

Проект на Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи

Прикачени документи

Проектът на Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи е разработен във връзка с необходимостта от актуализиране на старите указания от 2012 г. по отношение облекчаване стабилизирането на геодезическите точки, определянето на техните височини и тяхната плътност.“

slogan bg