Skip to main content

Съобщение за откриваща пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

 

На  20.07.2017 г. (четвъртък) от  10:30 часа, в Конферентна зала № 2 на Хотел „ФОРУМ“, Бул. „Цар Борис III” 41, София 1612, ще се проведе Oткриваща  пресконференция  по  проект  „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Добро управление”, съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд.

На Откриващата пресконференция ще бъдат представени основните дейности, целите на проекта,  очакваните резултати и целевите групи.

slogan bg