Skip to main content

Среща на служителите с ръководството на АГКК и г-н Валентин Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

На 20-ти юни, вторник, от 10,00ч. в залата на 4-ти етаж се проведе среща на служителите с ръководството на АГКК и г-н Валентин Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

 

Г-н Йовев изрази подкрепа за развитието на целите, които стоят пред АГКК, за изпълнението на които агенцията ще работи усилено.

 

Срещата се проведе в конструктивен дух, като бяха обсъдени краткосрочните и средносрочните задачи пред агенцията, както и мерки за облекчаване на режимите при обслужване на потребителите на услуги, предоставяни от АГКК.

slogan bg