Skip to main content

ИНЖ. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОСКОВ

Тип
Физическо лице
Партиден №
2180
Населени места
ПАЗАРДЖИК
Адрес
ул. "Цанко Церковски", № 13, ет. 3, ап. 5
Телефон
0896 817985
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg