Skip to main content

Работна среща на министър Попниколов и зам.-министър Комитова с АГКК и Неправителствените организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра

На 28-ми февруари се състоя среща на министъра на РРБ инж. Спас Попниколов и зам. – министъра на РРБ арх. Виолета Комитова с Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и Неправителствените организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Срещата бе инициирана от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Гилдията високо оцени експедитивността, с която МРРБ и в частност АГКК, са организирали срещата, както и готовността на министерството да окаже нужното съдействие за придвижване на най-приоритетните задачи в тази област. Подчерта се също и експертното ниво на срещата и възможността проблемите и приоритетите да се обсъждат на професионален език с министър Попниколов и зам.министър Комитова.

Основна  тема на работната среща беше подобряването на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. По общо мнение решаването на тези проблеми изисква поредица конкретни стъпки и съвместни дейности на представените институции, но от изключителна важност беше фактът, че мненията на експертите и институциите се обединиха около ясна група от проблеми и задачи: прецизиране на системата за контрол на кадастралната информация, привличане на квалифицирани кадри, актуализиране на нормативната уредба с оглед новите приоритети, подобряване на комуникацията с общините и специализираните групи, работещи с кадастралните продукти (нотариуси, съдии), обучение на всички въвлечени в тази дейност кадри и, не на последно място – подобряване на авторитета на АГКК сред гражданството  с предоставяне на качествени услуги.

Специално бе коментиран въпросът за контрола при създаването на кадастралната карта и кадастрални регистри и единодушно се прие предложението на инж. Мима Чалева, изпълнителен директор на АГКК, той да се осъществява от разширен екип, включващ освен определената по закон Агенция по кадастъра и представители на браншовите организации и фирмите изпълнители.

По предложение на министър Попниколов се прие подобни работни срещи да се провеждат регулярно, което ще позволи отчетност, прозрачност и динамика при решаването на проблемите.

slogan bg