Skip to main content

Откриване на производство по създаване на КККР- ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Тип обява
Стандартна обява

ДВ, бр. 3 от 10.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК

за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри:

- Заповед № РД-16-44/15.12.2016 г. – за землищата на с. Елисейна с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, община Мездра, област Враца;

- Заповед № РД-16-45/15.12.2016 г. – за землищата на с. Брусен, с. Дърманци, с. Крета, с. Моравица, с. Ребърково, с. Руска Бела, с. Типченица, община Мездра, област Враца;

- Заповед № РД-16-46/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на гр. Суворово, с. Дръндар, с. Николаевка, община Суворово, област Варна;

- Заповед № РД-16-47/15.12.2016 г. – за землищата на с. Бабица, с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник, област Перник;

- Заповед № РД-16-48/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци, общ. Пирдоп, обл. София;

- Заповед № РД-16-49/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на с. Изворник, с. Караманите, с. Стефан Караджа, с. Генерал Киселово, с. Радан войвода и с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-50/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на гр. Вълчи дол и с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-51/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на с. Добротич, с. Есеница, с. Искър и с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-52/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян и с. Метличина, общ. Вълчи дол, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-53/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище и с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-54/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на с. Баново, с.Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен и с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-55/15.12.2016 г. - за урбанизираната територия в землищата на: гр. Златица, общ. Златица; с. Челопеч, общ. Челопеч; с. Антон, общ. Антон, област София.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

slogan bg