Skip to main content

ИНЖ. ПАВЛИНА МОТОВА ПЕТРОВА - АНГЕЛОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2159
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес
ул. "Тракия", № 18, вх. Б
Телефон
062 640832, 0885 941566

slogan bg