Skip to main content

Успешно изпълнение на задачата от АГКК, поставена пред екип геодезисти на остров Ливингстън

Test Image

Test Image

Test Image

На 7 февруари по обяд с полет от Рим в София се завърна предпоследната група на 24-та Национална Антарктическа експедиция.

АГКК посрещна с уважение, респект и благодарност за достойно свършената работа колегите геодезисти - доц. Борислав Александров и ас. Юри Цановски от УАСГ, полк. Петър Данчев и кап. Георги Михайлов от Военно-географската служба на МО.

По време на престоя си в българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън геодезистите успяха, с помощта на дрон, да заснемат недостъпни участъци като основа за съставянето на прецизна топографска карта.

slogan bg