Skip to main content

ИНЖ. ГАБРИЕЛА ИГНАТОВА МАРИНОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2830
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. „Ал. Жендов” 6, ниско тяло, офис 202
Телефон
0887 61 01 12
Email
gabriela.marinova@gmail.com

slogan bg