Skip to main content

Проучването на вашата удовлетвореност има за цел да осигури на АГКК информация, която да подпомогне по–доброто обслужване при предоставяне на услугите. Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА

1. В какво качество ползвате административните услуги?: *
2. Какви услуги сте ползвали и в коя служба?: *
3. Откъде получихте информация за административните услуги?: *
4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?: *
5. Кой аспект на нашите услуги не Ви удовлетворява?: *
6. Кой аспект на нашите услуги Ви удовлетворява?: *
7. Каква е общата Ви оценка за предоставените административни услуги?: *

Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Ние искрено вярваме, че попълнените от Вас отговори и анализът на информацията ще допринесат за подобряване на качеството на предоставяните от АГКК услуги!

Тази Анкетна карта е с версия 5 от 02.12.2020 г.

1 + 5 =
Въведете решението на задачата в бялото поле. Пример: 1 + 3 = 4

slogan bg