ТЕРИТОРИИ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

Версия за печатВерсия за печат

Заб.: Справки, услуги и издаване на скици (схеми) на недвижимите имоти за териториите с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри се извършват от съответните служби по геодезия, картография и кадастър