Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Разград

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Исперих Исперих гр. Исперих - 32874 неурб. територия
с. Белинци - 03472 землището
с. Бърдоква - 07452 неурб. територия
с. Вазово - 10015 землището
с. Голям Поровец - 15953 землището
с. Делчево - 20609 неурб. територия
с. Драгомъж - 24921 неурб. територия
с. Духовец - 24150 землището
с. Йонково - 34103 неурб. територия
с. Китанчево - 37010 землището
с. Конево - 38296 неурб. територия
с. Къпиновци - 40899 неурб. територия
с. Лудогорци - 24116 неурб. територия
с. Лъвино - 44358 неурб. територия
с. Малък Поровец - 46913 землището
с. Печеница - 56232 неурб. територия
с. Подайва - 56945 неурб. територия
с. Райнино - 61875 землището
с. Свещари - 65650 землището
с. Средоселци - 68552 неурб. територия
с. Старо селище - 69047 неурб. територия
с. Тодорово - 72578 неурб. територия
с. Яким Груево - 87285 неурб. територия
Самуил с. Самуил - 65276  неурб. територия
с. Богданци - 04666 неурб. територия
с. Богомилци - 04741 неурб. територия
с. Владимировци - 11449 землището
с. Голяма  вода - 15669   неурб. територия
с. Голям извор -  15761   неурб. територия
с. Желязковец -   29218   неурб. територия
с. Здравец - 30630 землището
с. Кара Михал - 36333 неурб. територия
с. Кривица - 39815 неурб. територия
с. Ножарово - 52341 неурб. територия
с. Пчелина - 58877 неурб. територия
с. Хума - 77517   неурб. територия
с. Хърсово - 77579 неурб. територия
Кубрат Кубрат гр. Кубрат - 40422 землището
с. Каменово - 35897 землището
Разград Разград гр. Разград - 61710 землището 
с. Стражец - 70860
с. Гецово - 18589 землището
с. Раковски - 62089 землището
Цар Калоян гр. Цар Калоян - 77308 землището
с. Езерче - 27156 землището
с. Костанденец - 38830 землището
Лозница с. Бели Лом - 24092 землището
с. Веселина - 10759 неурб. територия
с. Гороцвет - 17066 неурб. територия
с. Градина - 17498 неурб. територия
с. Каменар - 35715 неурб. територия
с. Крояч - 39949 неурб. територия
гр. Лозница - 44166 неурб. територия
с. Ловско - 44937 неурб. територия
с. Манастирско - 47038 неурб. територия
с. Манастирци - 47041 неурб. територия
с. Сейдол - 65992 неурб. територия
с. Синя вода - 66593 неурб. територия
с. Студенец - 70069 неурб. територия
с. Трапище - 73002 неурб. територия
с. Тръбач - 73262 неурб. територия
с. Чудомир - 81619 неурб. територия