Уведомления

 • До: ПЕТРАНА МИХАЙЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА Адрес: град Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55

  статус: 
  Актуално

  До: ПЕТРАНА МИХАЙЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
  Адрес: град Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-332975-24.10.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от РАДКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • До: ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ Адрес: град Пловдив, ул. "Златорог" № 10, вх.А, ет.1, ап.3

  статус: 
  Актуално

  До: ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
  Адрес: град Пловдив, ул. "Златорог" № 10, вх.А, ет.1, ап.3

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-326446-19.10.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • До: МАГДАЛИНА АПОСТОЛОВА СОЛИДОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Стамат Икономов“ № 5, ет.3, ап.5

  статус: 
  Актуално

  До: МАГДАЛИНА АПОСТОЛОВА СОЛИДОВА
  Адрес: град Пловдив, ул. „Стамат Икономов“ № 5, ет.3, ап.5

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-318024-07.6.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Валентина Иванова Сталинчева на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО ЛЪЧЕЗАР НЕДЕЛЧЕВ СИНТОВ ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.”МУР” № 4

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЛЪЧЕЗАР НЕДЕЛЧЕВ СИНТОВ
  ГР.ПАЗАРДЖИК
  УЛ.”МУР” № 4

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-282535/13.09.2017 г. от Вера Неделчева Траева  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Асеновград  общ.Асеновград, нанасяне на самостоятелни обекти всграда с ИД 00702.517.50.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.