Геокартфонд

Версия за печатВерсия за печат

 

 ОНЛАЙН ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ЗАЯВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ДАННИ ОТ ГЕОКАРТФОНД

 (За разработката на ГЕОКАРТФОНД ПОРТАЛ е използван Silverlight поради високите изисквания към интерфейса, тъй като предлага инструменти за постигане на богата уеб функционалност.

 Silverlight е безплатна приставка, която се инсталира еднократно, съвместима с множество устройства, операционни системи и браузъри (с изключение на Google Chrome – по-нова версия от 41).

Екип по поддръжка: 02/ 8188322 geokartfond@cadastre.bg

 

Версия за печатВерсия за печат

ОПИСАНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ПОДАВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ТАКСИ И СРОКОВЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

 

До актуализирането на описанията на услугите за цени и срокове бихте могли да се информирате от :

Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МС (ДВ. бр. 90 от 15.11.2016 г)