Новини

Възможно забавяне при изпълнението на вече приети заявления в периода 15.05 до 19.05.2019 г.

Уважаеми потребители,

 

Уведомяваме Ви, че в периода от 15.05 до 19.05.2019 г.  се провежда техническа оптимизация на Информационната система на кадастъра, която е свързана с подмяна на оборудване и трансфер на голям обем от данни. В този период е ограничен обемът на  извършваните промени в кадастралната карта, поради което  е възможно забавяне при изпълнението на вече приети заявления. Това ще бъде компенсирано в рамките на следващата работна седмица.

На 16 и 17 май АГКК няма да приема и изпълнява бързи услуги.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ГЕОКАРТФОНД НА АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър отбеляза Световния ден на геодезиста с уникална изложба на автентични геодезически инструменти и стари, в това число и ръчно изработени, карти и кадастрални планове от преди почти две столетия. Изложбата е организирана от служителите на  Отдел „Геодезия и картография“, които в годините селектират, систематизират и архивират геодезически, картографски, кадастрални, фотограметрични и други материали и данни.

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ Информация за медиите 20.03.2019 г.

 

 

 

 

 

Инж. Коритарова: Работим за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

21 март е Световният ден на геодезиста!